Lomarsh Roopnarine - Indian indenture in the Danish West Indies, 1863–1873

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)189-190
TijdschriftNew West Indian Guide
Volume92
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit