Loneliness among chinese older adults: The impact of grandparenthood and grandparental childcare by gender

Jing Zhang, T. Fokkema, B. Arpino

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Family Issues
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 2021

Citeer dit