Loneliness among older lesbian, gay and bisexual adults: the role of minority stress

L. Kuyper, C.M. Fokkema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

140 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1171-1180
TijdschriftArchives of Sexual Behavior
Volume39
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit