Long-distance endozoochorous dispersal of submerged macrophyte seeds by migratory waterbirds in Northern Europe - a critical review of possibilities and limitations

P. Clausen, B.A. Nolet, A.D. Fox, M.R.J. Klaassen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Long-distance endozoochorous dispersal of submerged macrophyte seeds by migratory waterbirds in Northern Europe - a critical review of possibilities and limitations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences