Long Head Movement: the position of particles in the verbal cluster in Dutch

H.J. Bennis

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

433 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelLinguistics in the Netherlands 1992
Plaats van productieAmsterdam
UitgeverijJohn Benjamins Publishing
Pagina's37-48
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit