Long-term anaerobic metabolism of erythrocytes of the arcid clam Scapharca inaequivalvis

A. De Zwaan, G. Isani, O. Cattani, P. Cortesi

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)27-37
  TijdschriftJournal of Experimental Marine Biology and Ecology
  Volume187
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit