Long-term changes (1979-89) in the intertidal macrozoobenthos of the Oosterschelde estuary: are patterns in total density, biomass and diversity induced by the construction of the storm-surge barrier?

J. Seys, P. Meire, J. Coosen, J.A. Craeymeersch

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)251-264
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume282/283
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit