Long-term changes in plant diversity of grasslands under agricultural and conservation management

G. R. de Snoo, N. Naus, J. Verhulst, J. van Ruijven, A. P. Schaffers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Long-term changes in plant diversity of grasslands under agricultural and conservation management'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology