Long-term culture, genetic manipulation and xenotransplantation of human normal and breast cancer organoids

Johanna F Dekkers, Esmée J van Vliet, Norman Sachs, Jennifer M Rosenbluth, Oded Kopper, Heggert G Rebel, Ellen J Wehrens, Carol Piani, Jane E Visvader, Carla S Verissimo, Sylvia F Boj, Joan S Brugge, Hans Clevers, Anne C Rios

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

68 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Long-term culture, genetic manipulation and xenotransplantation of human normal and breast cancer organoids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds