Long-term demographic scenarios for the European Union

H. Eding, F.J. Willekens, H. Cruijsen

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

37 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
UitgeverijUnknown Publisher
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit