Long-term effects of divorce on parent-child relationships: within-family comparisons of fathers and mothers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

47 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Long-term effects of divorce on parent-child relationships: within-family comparisons of fathers and mothers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences