Long-term effects on brain and behavior of early treatments with neuropeptides

G.J. Boer, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

438 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelApplication of Behavioral Pharmacology in Toxicology
Plaats van productieNew York
UitgeverijRaven Press
Pagina's251-263
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit