Long-term enhancement of visual responses by repeated transcranial electrical stimulation of the mouse visual cortex

Despoina Tsapa, Mehran Ahmadlou, J Alexander Heimel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

79 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Long-term enhancement of visual responses by repeated transcranial electrical stimulation of the mouse visual cortex'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences