Long-term evolution of the meiofauna at a sandy station in lake Grevelingen, the Netherlands.

K.A. Willems, Y. Sharma, C.H.R. Heip, A.J.J. Sandee

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

13 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)418-433
TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
Volume18
DOI's
StatusGepubliceerd - 1984
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit