Long-term exposure to fine particulate matter, lung function and cognitive performance: A prospective Dutch cohort study on the underlying routes

B. Aretz, F. Janssen, J.M. Vonk, M.T. Heneka, H.M. Boezen, G. Doblhammer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummer111533
TijdschriftEnvironmental Research
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 18 jun 2021

Citeer dit