Long-term farming systems modulate multi-trophic responses

M. Lupatini, G.W. Korthals, L.F.W. Roesch, E.E. Kuramae (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

214 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Long-term farming systems modulate multi-trophic responses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds