Long-term fertilization management affects the C utilization from crop residues by the soil micro-food web

Shuyan Cui, Siwei Liang, Xiaoke Zhang, Yingbin Li, Wenju Liang (Co-auteur), Liangjie Sun, Jingkuan Wang, T. Martijn Bezemer, Qi Li (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

33 Citaten (Scopus)
19 Downloads (Pure)

Samenvatting

Crop residue decomposition is a major component of carbon (C) cycling and provides energy and nutrients to the soil micro-food web. An in-situ field experiment was conducted to examine how exogenous organic C is incorporated into the soil micro-food web and how this is influenced by four different fertilization treatments: organic manure (M), urea fertilizer (U), the combined application of organic and urea fertilizer (MU) and unfertilized control.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)335-348
TijdschriftPlant and Soil
Volume429
Nummer van het tijdschrift1-2
Vroegere onlinedatum2018
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Long-term fertilization management affects the C utilization from crop residues by the soil micro-food web'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit