Long-term fitness training improves the circadian rest-activity rhythm in healthy elderly males

E.J.W. van Someren, C. Lijzenga, M. Mirmiran, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

442 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)146-156
TijdschriftJournal of Biological Rhythms
Volume12
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit