Long-term ketogenic diet causes glucose intolerance and reduced β- and α-cell mass but no weight loss in mice

Johanne H Ellenbroek, Laura van Dijck, Hendrica A Töns, Ton J Rabelink, Françoise Carlotti, Bart E P B Ballieux, Eelco J P de Koning

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

96 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Long-term ketogenic diet causes glucose intolerance and reduced β- and α-cell mass but no weight loss in mice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences