Long-term land use in Amazon influence the dynamic of microbial communities in soil and rhizosphere

Luis Fernando Merloti*, Alexandre Pedrinho, Lucas William Mendes, Julia Brandão Gontijo, Mariley de Cássia da Fonseca, Miriam Gonçalves Chaves, Siglea Sanna de Freitas Chaves, Plínio Barbosa de Camargo, Siu Mui Tsai

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
37 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Long-term land use in Amazon influence the dynamic of microbial communities in soil and rhizosphere'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences