Long-term mortality consequences of the Dutch hunger winter

F.W.A. van Poppel, L.H. Lumey, P. Ekamper, A.D. Stein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit