Long-term patterns in the wader usage of an intertidal flat in the Oosterschelde (SW Netherlands) and the impact of the closure of an adjacent estuary

R.H.D. Lambeck, L. De Wolf

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)419-431
  TijdschriftJournal of Applied Ecology
  Volume26
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit