Long-term proteasome dysfunction in the mouse brain by expression of aberrant ubiquitin.

D.F. Fischer, R. Van Dijk, P. Van Tijn, B. Hobo, M.C. Verhage, R.C. Van der Schors, K.W. Li, J. Van Minnen, E.M. Hol, F.W. Van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)847-863
TijdschriftNeurobiology of Aging
Volume30
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit