Long-term trends in obesity prevalence by socio-economic group in five European countries and the USA: The relevance of the diffusion of innovations theory

E. Kagenaar, W.M.J. Van Hemelrijck, A.E. Kunst, F. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)753-761
Aantal pagina's9
TijdschriftObesity Facts
Volume15
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 nov. 2022

Citeer dit