Long-term trends in survival of a declining population:the case of the little owl (Athene noctua) in the Netherlands

P.J.M. Le Gouar, H. Schekkerman, H.P. Van der Jeugd, A. Boele, R. van Harxen, P. Fuchs, P. Stroeken, A.J. Van Noordwijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

22 Citaten (Scopus)
331 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Long-term trends in survival of a declining population:the case of the little owl (Athene noctua) in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences