Longidorus sp and Tylenchorhynchus microphasmis on Hippophae rhamnoides in a coastal sand-dune area

P.W.T. Maas, P.A.I. Oremus, H. Otten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)158-158
  TijdschriftNematologica
  Volume28
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit