Longterm quiescent cells in the aged human subventricular neurogenic system specifically express GFAP-delta.

S.A. van den Berge, J. Middeldorp, C. Eleana Zhang, M.A. Curtis, B.W. Leonard, D. Mastroeni, P. Voorn, W.D. Van de Berg, I. Huitinga, E.M. Hol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)313-326
TijdschriftAging Cell
Volume9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit