Long‐term trends in intergenerational proximity: Evidence from a grandchild design

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftPopulation, Space and Place
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 05 mei 2021

Citeer dit