Long‐term trends in intergenerational proximity: Evidence from a grandchild design

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
29 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummere2473
TijdschriftPopulation, Space and Place
Volume27
Nummer van het tijdschrift8
Vroegere onlinedatum05 mei 2021
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 nov. 2021

Citeer dit