Looking at the healthcare system through a complexity lense: does it help?

Andreas Ligtvoet, C. Chiong Meza, Hamilcar Knops

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - sep. 2014

Citeer dit