Looking back on the Demjanjuk Trial in Munich

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Aantal pagina's11
TijdschriftJewish Political Studies Review
Volume116
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit