Looking forward to the past: An interdisciplinary discussion on the use of historical analogies and their effects

Djouaria Ghilani, Olivier Luminet, Hans-Peter Erb, Christine Flassbeck, Valerie Rosoux, Ismee Tames, Olivier Klein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

42 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)274-285
TijdschriftMemory Studies
Volume10
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2017

Citeer dit