Loosdrecht Lakes, origin, eutrophication, restoration and research programme

L. Van Liere

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  8 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)9-15
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit