Loosdrecht Lakes restoration Project: Sediment phosphorus distribution and release from the sediments

P.C.M. Boers, J.W.Th. Bongers, A.G. Wisselo, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)842-847
  TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
  Volume22
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit