Loosing grammatical gender in Dutch. The result of bilingual acquisition and/or an act of identity

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

35 Citaten (Scopus)
1058 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)105-124
Aantal pagina's19
TijdschriftInternational Journal of Bilingualism
Volume12
Nummer van het tijdschrift1 & 2
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit