Loss of Apc in vivo immediately perturbs Wnt signaling, differentiation, and migration

O.J. Sansom, K.R. Reed, A.J. Hayes, H. Ireland, H. Brinkmann, I.P. Newton, E. Batlle, P. Simon-Assmann, J.C. Clevers, I.S. Nathke, A.R. Clarke, D.J. Winton

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1385-1390
TijdschriftGenes & Development
Volume18
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit