Loss-of-function of beta-catenin bar-1 slows development and activates the Wnt pathway in Caenorhabditis elegans

M. Leontien van der Bent, Mark G. Sterken, Rita J. M. Volkers, Joost A. G. Riksen, Tobias Schmid, Alex Hajnal, Jan E. Kammenga, Basten Snoek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftScientific Reports
Volume4
DOI's
StatusGepubliceerd - 13 mei 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit