Loss of gamma-aminobutyric acid (GABA)-immunoreactivity in a kindling induced focus of epileptic activity

W. Kamphuis, W.J. Wadman, R.M. Buijs, F.H. Lopes da Silva

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

29 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftNeuroscience Letters
Volume22
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit