Loss of Hoxb8 alters spinal dorsal laminae and sensory responses in mice.

J.C. Holstege, W.G.A.J. de Graaff, M. Hossaini, S.C. Cano, D. Jaarsma, E. van den Akker, J. Deschamps

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Loss of Hoxb8 alters spinal dorsal laminae and sensory responses in mice.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences