Loss of syntaxin 3 causes variant microvillus inclusion disease

Caroline L Wiegerinck, Andreas R Janecke, Kerstin Schneeberger, Georg F Vogel, Désirée Y van Haaften-Visser, Johanna C Escher, Rüdiger Adam, Cornelia E Thöni, Kristian Pfaller, Alexander J Jordan, Cleo-Aron Weis, Isaac J Nijman, Glen R Monroe, Peter M van Hasselt, Ernest Cutz, Judith Klumperman, Hans Clevers, Edward E S Nieuwenhuis, Roderick H J Houwen, Gijs van HaaftenMichael W Hess, Lukas A Huber, Janneke M Stapelbroek, Thomas Müller, Sabine Middendorp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Loss of syntaxin 3 causes variant microvillus inclusion disease'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences