Loss of Tcf7 diminishes hematopoietic stem/progenitor cell function

G. Huls, J. van Es, H. Clevers, G. de Haan, R. van Os

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1613-1614
TijdschriftLeukemia
Volume27
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit