Loss of the Wnt receptor frizzled 7 in the mouse gastric epithelium is deleterious and triggers rapid repopulation in vivo

Dustin J Flanagan, Nick Barker, Cameron J Nowell, Hans Clevers, Matthias Ernst, Toby J Phesse, Elizabeth Vincan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Loss of the Wnt receptor frizzled 7 in the mouse gastric epithelium is deleterious and triggers rapid repopulation in vivo'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds