Lost in Commemoration: The Armenian Genocide in Memory and Identity

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)147-166
TijdschriftPatterns of Prejudice
Volume48
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit