Lost or found? Discovering data needed for research

Kathleen Gregory, Paul Groth, Andrea Scharnhorst, Sally Wyatt

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperPreprint

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Lost or found? Discovering data needed for research'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences