Low abundant soil bacteria can be metabolically versatile and fast growing

Viola Kurm (Co-auteur), W.H. van der Putten, W. De Boer, S.M.H. Naus-Wiezer, W.H.G. Hol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

213 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Low abundant soil bacteria can be metabolically versatile and fast growing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences