Low intensity repetitive transcranial magnetic stimulation modulates brain-wide functional connectivity to promote anti-correlated c-Fos expression

Jessica Moretti, Dylan J Terstege, Eugenia Z Poh, Jonathan R Epp, Jennifer Rodger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Citaten (Scopus)
34 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Low intensity repetitive transcranial magnetic stimulation modulates brain-wide functional connectivity to promote anti-correlated c-Fos expression'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences