Low mature TGF-2 levels in aqueous humor during uveitis

J.H. de Boer, J. Limpens, S. Orengo-Nania, P.T.V.M. de Jong, E. La Hey, A. Kijlstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

51 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3702-3710
TijdschriftInvestigative Ophthalmology & Visual Science
Volume35
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit