LRE: Stata module to compute the Linear Rank Estimator LRE for a Mixed Proportional Hazard model with piecewise constant duration dependence.

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormSoftwareWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit