Lubanga trial ends with (un) reasonable dissent? Some observations.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

84 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)12-13
Aantal pagina's2
TijdschriftNewsletter Criminology and International Crimes
Volume9
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - dec. 2014

Citeer dit