Geluksvogel. Het succes van vliegtuigpionier Anthony Fokker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Samenvatting

Fokker came to fame and fortune in Germany during World War I. After the war Holland was too small for him. From 1923 he focused his activities on the USA. The unlikely career of a man who dropped out of school as a boy.
Vertaalde titel van de bijdrageLucky Bird. The success of aircraft pioneer Anthony Fokker
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)48-57
Aantal pagina's10
TijdschriftHistorisch Nieuwsblad
Volume2019
Nummer van het tijdschrift12
StatusGepubliceerd - dec 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Geluksvogel. Het succes van vliegtuigpionier Anthony Fokker'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit