Luik 1578: De driejarige Fransje Vanden Cruycen zingt een lang lied over de martelaren van Gorkum: Geuzen- en anti-geuzenliederen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

230 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TitelEen muziekgeschiedenis der Nederlanden
RedacteurenL. Grijp
Plaats van productieAmsterdam, Kapelle, Amsterdam, Utrecht. Incl. CD-r
UitgeverijAmsterdam University Press-Salome, Pelckmans, Meertens Instituut, Koninklijke Vereniging voor Nederl
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit